Ceník služeb

 

Klient je povinen uhradit poskytovateli úhradu za poskytování sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a to 120,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného kzajištění základních činností, za úkony uvedené a § 17v odstavci 1 písm. c) až g); vyhlášky 505/2006 Sb.,pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.