BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.


MOTTO

„Berenika je nositelkou vítězství. Pro rodiče dětí s mentálním a tělesným postižením je vítězstvím, pokud vidí své děti šťastné, spokojené a přijaté ve společnosti. Smyslem našeho snažení je smazat rozdíly mezi zdravými a handicapovanými osobami a vyrovnat jejich možnosti. Chceme, aby se naše děti cítily potřebnými, užitečnými a plnohodnotnými občany.“

 

 

Zápis o.p.s.

Obecně prospěšná společnost je zapsána dne 21.1.2014, spisová značka: O 419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

 

Druh obecně prospěšných služeb

Sociální služby:

  • Denní stacionář
  • Chráněné bydlení
  • Odlehčovací služby

Služby zaměstnanosti:

  • Coffee Club Berenika

 

Správní rada

Mgr. Michaela Tauchmanová Řeháková - předsedkyně správní rady

Alena Šlézová- členka správní rady

Klára Voláková- člen správní rady

 

Poskytovatelé dotací

MPSV, Pardubický kraj, Úřad práce Ústí nad Orlicí, Město Vysoké Mýto

 

Sponzoři

Iveco Czech Republic a.s. , Eurovia a.s. závod Pardubice, Šmídl s.r.o., Nadační fond Albert, ECOMETAL-E spol. s.r.o., Konzum - obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Povodí Labe - státní podnik Hradec Králové, Kuncovo knihkupectví, H.R.G. spol. s.r.o. Litomyšl, Církev československá husitská Vysoké Mýto, Truhlářství Volák, Dm drogerie markt s.r.o., NO PASIVO o.s., Autoklub Autokros Žabmerk v AČR r.č. 1804, Olbo&Mehler, ATEMIT s.r.o., Město Chrudim, TOMIL s.r.o., manželé Vaníčkovi, paní Helena Mandíková, MUDr. Marie Novotná, MUDr. Miroslava Hájková, ab-design