BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.


MOTTO

„Berenika je nositelkou vítězství. Pro rodiče dětí s mentálním a tělesným postižením je vítězstvím, pokud vidí své děti šťastné, spokojené a přijaté ve společnosti. Smyslem našeho snažení je smazat rozdíly mezi zdravými a handicapovanými osobami a vyrovnat jejich možnosti. Chceme, aby se naše děti cítily potřebnými, užitečnými a plnohodnotnými občany.“

 

 

Zápis o.p.s.

Obecně prospěšná společnost je zapsána dne 21.1.2014, spisová značka: O 419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Vize

Denní centrum Berenika je vnímáno veřejností, klienty a pracovníky jako stabilní sociální služba poskytující individuálně zaměřené profesionální služby, podporující samostatnost a nezávislost klientů.

Poslání

Posláním BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. je poskytovat podporu lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením v osobním, sociálním a pracovním životě.

Občanské sdružení BERENIKA – Vysoké Mýto vzniklo z potřeby rodičů dětí a mladých osob s těžkým zdravotním postižením z Vysokého Mýta a okolí. V září 2005 jsme zřídili Denní centrum – stacionář BERENIKA. Poskytování služeb Denního centra se odvíjí od sociálního zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2014 jsme změnili právní formu na obecně prospěšnou společnost (o.p.s.).

Prostřednictvím programů Denního centra napomáháme řešit nepříznivou životní situaci jak klientům, tak i jejich rodičům. Rodičům chceme pomoci při péči, kterou poskytují svým dětem, aby mohli žít plnohodnotným životem, bez obav o budoucnost svých dětí.

Zásady ( principy) při poskytování podpory

 • respektování individuality klientů
 • respektování vlastního názoru klienta
 • vedení klienta v uplatňování jeho práv
 • nevyvolávání závislosti na službách
 • podporování klienta v jeho přirozeném sociálním začleňování a využívání veřejných služeb
 • partnerský přístup ke klientovi
 • služba je bezpečná, odborná a kvalitní
 • služba vede klienty k aktivnímu přístupu a rozvoji jejich samostatnosti a nezávislosti

Okruh osob

Osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením z Vysokého Mýta a Pardubického kraje.

Cíle organizace

 • provozovat Denní centrum - BERENIKA – Vysoké Mýto
 • poskytovat bezpečnou, odbornou a kvalitní sociální službu lidem s mentálním a tělesným postižením
 • zajistit ekonomickou stabilitu Denního centra
 • zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků
 • zajistit dobré prostorové podmínky a vybavení pro poskytování soc. služby

Správní rada

Michaela Řeháková - předsedkyně správní rady

Alena Šlézová- členka správní rady

Martin Louda- člen správní rady

Poskytovatelé dotací

MPSV, Pardubický kraj, Úřad práce Ústí nad Orlicí, Město Vysoké Mýto

Sponzoři

Iveco Czech Republic a.s. , Eurovia a.s. závod Pardubice, Nadační fond Albert, ECOMETAL-E spol. s.r.o., Tvarmetal s.r.o., Konzum - obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Povodí Labe - státní podnik Hradec Králové, Kuncovo knihkupectví, H.R.G. spol. s.r.o. Litomyšl, Církev československá husitská Vysoké Mýto, Truhlářství Volák